Folklor Rzeszowiaków - obraz przemian - karty transkrypcyjne