przetargi

31.10.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ MKL-0001/68/104/16

Kolbuszowa, 31.10.2018

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, iż w dniu 29.10.2018 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przetargu nieograniczonego pn. „Dokończenie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu realizowanego w ramach projektu pn. Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” Numer Sprawy MKL-0001/68/104/16.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Pytanie 1

Zgodnie z projektem rys. przekrój A-A płyty wiórowo-cementowe w ścianach zewnętrznych mają grubość 5 cm, natomiast w specyfikacji (STWOiR) wykazano grubość 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Płyty wiórowo-cementowe – alternatywnie wełna mineralna na ścianach zewnętrznych mają mieć grubość 5cm- zgodnie z dokumentacją.

Wykończenie zewnętrznych powierzchni ścian budynku stanowią tynki wapienno-cementowe zbrojone siatką z włókna szklanego na płytach cementowo-wiórowych lub alternatywnie wełnie mineralnej o dobrych parametrach ciepłochronnych (nie mniej niż λ=0,035W/mK)
i dźwiękochłonnych nabitych na wieńcową konstrukcję ścian.

Tynki zacierane tzw. „krotką packą”, gzyms „fakturowany”.

Warstwy ściany:

−tynk wapienny z domieszką cementu zacierane tzw. „krotką packą”;

−zbrojenie siatką z włókna szklanego;

−5cm płyta wiórowo-cementowa lub wełna mineralna;

−20cm bale drewniane uszczelnione zaprawą gliniano-wapienną;

−ok.2-3cm mata trzcinowa + tynk gliniano-wapienny.

 

Pytanie 2

Zgodnie z przedmiarem poz. 5.2 płyty styropianowe w posadzkach parteru mają grubość 10 cm, natomiast w projekcie rys.  przekrój A-A wskazano grubość 8 cm. Prosimy o podanie wszystkich parametrów styropianu.

Odpowiedź

Zgodnie z projektem należy przyjąć 8cm styropianu o parametrach:

Poziom wytrzymałości na zginanie ( ≥250 kPa);

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ( ≥200 kPa);

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, 0,036 W/(m*K).

 

Pytanie 3

Zgodnie z przedmiarem poz. 3.10 oraz poz. 3.12 izolację stropu drewnianego nad parterem należy wykonać z płyt z wełny mineralnej grubości 12 cm oraz 10 cm czyli łącznie 22 cm, natomiast na przekrojach projektu wykonawczego wynosi 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Izolację stropu drewnianego nad parterem należy wykonać z wełny mineralnej grubości 20cm.

Przestrzeń między belkami legarowymi wypełniono wełną mineralną o parametrze nie gorszym niż λ=0,035W/mK.

Warstwy stropu:

3,2cm deski na pióro-wpust na legarach;

20,0cm belka legarowe / wełna mineralna

– paroizolacja;

3,2cm deski drewniane na pióro-wpust/ na zakład;

20-21x24-25cm belki tragarzowe – program naprawczy.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum