aktualności

Melodie leśne

 


Prace nad projektem naukowo-badawczym "Las w życiu i kulturze mieszkańców Puszczy Sandomierskiej" postępują. Wszystkie nagrane wywiady zostały przez badaczy opracowane. 

Z opracowań można dowiedzieć się, jakie były okoliczności przeprowadzania wywiadu, kto go udzielił i jakie informacje w nim się pojawiły. Wiele rozmów przeprowadzono z mieszkańcami Rzeszowszczyzny posługującymi się tamtejszą gwarą. Najcenniejsze z nich zostały przetranskrybowane, czyli zapisane w sposób oddający charakterystyczne cechy wymowy.

Transkrybowano również pojawiające się na nagraniach piosenki, pieśni i melodie. Fachowcy tworzyli zapisy nutowe i notowali słowa utworów. Zarówno nagrane wywiady, jak ich opracowania, zapisy nutowe, zdjęcia i  filmy znajdują się w archiwum MKL i mogą z nich korzystać wszyscy chętni – muzycy, badacze czy po prostu ludzie zainteresowani kulturą ludową. Zgromadzone materiały zostały również przeanalizowane przez ekspertów z ośrodków uniwersyteckich i poddane ocenie.

Obecnie trwają prace nad wydawnictwem, które ukaże się pod koniec bieżącego roku. 

Projekt „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z dotacji celowej Województwa Podkarpackiego.