aktualności

Będzie dwór w skansenie!

Po kilku latach przygotowań rozpoczynamy projekt „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

Dwór z Brzezin jest doskonałym przykładem typowego, polskiego dworu barokowego zamieszkanego przez średniozamożną szlachtę. Wybudowano go w 1753 r. dla rodziny Morskich, skoligaconej z największymi rodami Rzeczpospolitej. Od pocz. XIX w. Brzeziny był główną siedzibą Morskich, a dwór stał się centrum życia towarzyskiego i kulturalnego. Lata spokoju przerwały rzeź galicyjska 1846 r. i tragiczna śmierć Stanisława Morskiego. Majątek przeszedł wówczas w ręce jego żony, a następnie został sprzedany. W 1904 r. kupiła go rodzina Gąsiorów, uznanych w tym czasie działaczy społecznych. W ich ręku pozostawał do 2013 r.

Obiekt ma charakter unikatowy i jest jedynym, zachowanym na terenie Polski południowo-wschodniej budynkiem drewnianym tego typu. Na przestrzeni wieków kształt architektoniczny dworu ulegał przeobrażeniom. Rozebrane zostały alkierze, a pozostałością tej przebudowy są subtelnie zdobione podcienia, w których – w miejscu zastrzałów – zastosowano ażurową dekorację roślinną. W l. 30. XX w. dostawiono oszkloną wejściową werandę. W środku zachował się oryginalny, dwutraktowy oraz symetryczny układ pomieszczeń, w którym widoczny jest podział na część użytkową i reprezentacyjną. W takim też kształcie zostanie zestawiony w naszym parku etnograficznym. W ramach projektu urządzone zostanie także otoczenie dworu: ogrodzenie, podjazd i kwatery ogrodowe.

Dwór z Brzezin uzupełni naszą kolekcję zabytków architektury drewnianej i stanie się centralnym punktem realizowanego przez Muzeum założenia dworskiego (w sąsiedztwie stoi już spichlerz dworski z Bidzin z 1784 r.). Ponadto – co także przewiduje rozpoczynany właśnie projekt – budynek będzie pełnił funkcje edukacyjne i kulturalne. Przygotowany program oraz planowane wyposażenie bardzo dobrze przysposabia go do pełnienia wszechstronnych muzealnych zadań.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 216 365 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 157 782 zł.