aktualności

Będzie książka o Rzeszowiakach

W latach 2014–2016 w Rzeszowskiem, Łańcuckiem i Przeworskiem były prowadzone skrupulatne badania nad folklorem Rzeszowiaków. Nadszedł czas na rozpowszechnienie efektów tej pracy.

Etnografowie, etnologowie, folkloryści, muzykolodzy i antropolodzy kultury przez 3 lata, w kilku etapach, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokumentowali w terenie miejscowe tradycje ludowe oraz to, jak zmieniły się one współcześnie. Zebrano potężny materiał, który obejmuje 238 wywiadów, nagrania i transkrypcje ok. 270 pieśni i melodii ludowych, ponad 6 tys. fotografii i 25 godzin zapisu wideofonicznego.

Teraz, kiedy same badania dobiegły końca, a ich efekty zostały usystematyzowane, przyszedł czas, by ten materiał upowszechnić – by wydać książkę. Rozpoczynamy więc prace nad wydawnictwem naukowym opisującym badania nad Rzeszowiakami. Będzie w nich uczestniczyć ponad 20 osób, między innymi autorzy artykułów oraz recenzenci i redaktorzy – pracownicy instytucji naukowych z całej Polski.

Książka będzie dotyczyć kultury materialnej, budownictwa, sztuki ludowej i plastyki obrzędowej, codziennych zajęć mieszkańców terenów Rzeszowszczyzny, życia społecznego, obrzędowości dorocznej i rodzinnej, religijności ludowej, folkloru słownego, muzycznego i tanecznego, stroju ludowego, poezji, języka i gwary, a także pożywienia, medycyny i ziołolecznictwa. Wiedza, którą obejmować będzie to wydawnictwo można zatem nazwać syntezą kultury ludowej Rzeszowiaków.

Celem wydania książki i jej internetowej publikacji jest promowanie rzeszowskiego dziedzictwa kulturowego – zarówno, jeśli chodzi o dawne tradycje zachowane w tym regionie, jak i ich współczesne przejawy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.