aktualności

"Folklor Rzeszowiaków" zrecenzowany

Zapowiadana kilka miesięcy temu publikacja podsumowująca badania przeprowadzone w regionie rzeszowskim pt. „Folklor Rzeszowiaków” została zrecenzowana.

Poniżej widoczne są fragmenty recenzji książki, która jest w przygotowaniu. Pomagają one uświadomić sobie, czemu konkretnie będzie poświęcona, jakie dziedziny są w niej opisane i jakie ma znaczenie dla znajomości kultury regionu.

W recenzji prof. dra hab. Jana Święcha z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego można przeczytać:

„Przedstawione do recenzji artykuły są efektem badań terenowych zorganizowanych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej prowadzonych w latach 2014 – 2016. Zasięg przestrzenny badań objął obszar, który w literaturze przedmiotu przypisany jest grupie etnograficznej Rzeszowiaków. W zamyśle końcowym efektem ma być opracowanie w formie monografii przedstawiające współczesny obraz kulturowy interesującego nas terenu oraz określenie tempa przemian wybranych areałów kulturowych, wskazanie tych, których korzenie tkwią w lokalnej tradycji, i tych, które są nowymi praktykami w naturalnym procesie rozwoju kultury.

Postawmy zatem pytanie: czy takie opracowanie jest potrzebne? Nie mam najmniejszej wątpliwości, że tak. Z jednej strony będzie ono dokumentem współczesnego obrazu kulturowego Rzeszowiaków, z drugiej zaś dopełnieniem wcale niemałego dorobku publikowanego etnografów i regionalistów, koncentrujących się w przeszłości na opisie zjawisk, które umownie określamy tradycyjną kulturą ludową”.

Z kolei prof. dr hab. Piotr Dahlig z Uniwersytetu Warszawskiego napisał:

„Wywiady […] emanują prawdą życia w społecznościach lokalnych. Chociaż odnoszą się głównie do domeny etnografii, mieszczą się i zasilają refleksję uprawianą w naukach społecznych. Lektura całości […] uderza różnorodnością i całkowicie przeczy miejskiemu mniemaniu o homogeniczności wsi. W świetle omawianych badań mogłoby się wydawać akurat odwrotnie – że to w miastach wyrastają ludzie bez właściwości, zacierają rodowody, ulegają standaryzacji myślenia, emocji, języka.”

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego zauważył:

„Z największym zainteresowaniem studiuję najnowsze materiały zebrane […] w czasie kolejnych wielkich badań terenowych […] przez pracowników kolbuszowskiego Muzeum Kultury Ludowej. […] Badania te potwierdzają wysoką merytoryczną, metodologiczną, edukacyjną (popularyzatorską) rangę tej placówki muzealnej i jej ważność – także naukową – nie tylko dla społeczności lokalnej Podkarpacia, szczególnie dla mieszkańców Rzeszowszczyzny, ale i dla nauki (humanistyki) polskiej.”

Książki można spodziewać się już na Gwiazdkę.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.