przetargi

10.04.2019 r. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT nr sprawy A.261.1.2019

Kolbuszowa, 10.04.2019 r.

A.261.1.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki z podziałem na części:

Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska;

Część 2 Budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Na zadanie 1 kwotę w wysokości : 287 000,00 netto, tj.  353 010,00 zł brutto.

Na zadanie 2 kwotę w wysokości : 40 500,00 zł netto, tj. 49 815,00 zł brutto.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 10.04.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta dotyczy:

Cena brutto (zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi
 (w miesiącach)

Warunki płatności

1.

KAZBUT Kasprzak Mariusz

Trzciana 477;

39-304 Czermin

Zadanie 1:

356 368,96

20.12.2019

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

Zadanie 2 :

-

-

-

-

2.

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna

36 – 100 Kolbuszowa

Zadanie 1:

332 100,76

20.12.2019

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

Zadanie 2 :

61 604,39

30.09.2019

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                 

Artur Plizga