przetargi

2.03.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Numer sprawy: A.261.1.2020

Kolbuszowa, 02.03.2020 r.

A.261.1.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa założenia plebańskiego: zestawienie budynków do stanu surowego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich z podziałem na 3 części”. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego budynku stajni z Bud Łańcuckich; 345 600,00 zł netto,  425 088,00  zł brutto;

Część 2 Zestawienie do  stanu surowego otwartego  domu parafialnego z Książnic; 397 800,00 zł netto,  489 294,00 zł brutto;

Część 3 Zestawienie do  stanu surowego otwartego  plebanii z Ostrów Tuszowskich; 522 100,00 zł netto, 642 183,00 zł brutto.

 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 02.03.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta dotyczy:

Cena brutto (zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi
 (w miesiącach)

Warunki płatności

1.

  

ROB-GONT

Robert Bielak

  

 Czerwienne 148 c

34-407 Ciche

  

Część 1:

-

-

-

-

Część 2:

600 673,82

04.12.2020

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

Część 3:

900 377,47

04.12.2020

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

2.

  

F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała

  

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
36 – 100 Kolbuszowa

  

Część 1:

422 132,05

04.12.2020

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

Część 2:

-

-

-

-

Część 3:

-

-

-

-

3.

  

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

  

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
36 – 100 Kolbuszowa

  

Część 1:

-

-

-

-

Część 2:

481 899,03

04.12.2020

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

Część 3:

634 328,82

04.12.2020

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

 

Komisja przetargowa:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Jemioło
  3. Katarzyna Mańkowska