przetargi

20.04.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Numer sprawy A.261.2.2020

Kolbuszowa, 20.04.2020 r.

A.261.2.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 121 951,22 zł netto ; 150 000 zł brutto.

 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 20.04.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi (w miesiącach)

Warunki płatności

1.

Firma Handlowo- Usługowo- Produkcyjna „Murdra Plus”

Kolbuszowa Dolna ul. Mielecka 148

36-100 Kolbuszowa

118 044,71

145 195,00

30-11-2020

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

 

Komisja przetargowa:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Jemioło
  3. Anna Stanisławska