przetargi

30.03.2022r. A.261.3.2022 - Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kolbuszowa, 30 marca 2022 r.

 

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 A.261.3.2022

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

                  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, pn. „Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)”, nr sprawy: A.261.3.2022.

                     Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                       Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 750 000,00 zł netto tj. 922 500,00 zł brutto.

 

Informacja do pobrania PDF