przetargi

5.04.2022 r. A.261.4.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kolbuszowa, 5 kwietnia 2022 r.

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 A.261.4.2022

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

                  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, pn. „Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej -kontynuacja prac, numer sprawy A.261.4.2022”.

                     Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                   Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 140 000,00 zł netto tj. 172 200,00 zł brutto.

 Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

 Informacja do pobrania PDF