przetargi

23.05.2022 r. A.261.6.2022 Unieważnienie postępowania: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia Oficyny dworskiej

     Kolbuszowa, 23 maja 2022 r.

 

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.6.2022

Unieważnienie postępowania 

Dotyczy przetargu pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia Oficyny Dworskiej”, numer sprawy A.261.6.2022,prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, jako Zamawiający w oparciu o art. 255 pkt. 1) ustawy
z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zostało unieważnione.

UZASADNIENIE PRAWNE: Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:  Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

Informacja do pobrania (PDF)