przetargi

9.06.2022 r. A.261.7.2022 Informacja z otwarcia ofert -„Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

Kolbuszowa, 9.06.2022 r.

A.261.7.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 9.06.2022 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – będąc Zamawiającym informuje, że do upływu terminu składania ofert (9.06.2022 godz. 12:00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy A.261.7.2022 złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

1.

Jacek Białonoga

ul. Ciesielska 8

77-400 Złotów

194 709,00

2

TECHKO Piotr Kozek

 

ul. Przewóz   14lok. 5

30-716 Kraków

80 983,20

3

Firma BETA Z. Ciuba, R. Pomianek, K. Bereś

 

ul. Elizy Orzeszkowej   13A

35-006 Rzeszów

159 900,00

4

ETA Consulting Group Grzegorz Woźniak

ul. Edisona Tomasza   1

80-172 Gdańsk

228 780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert A.261.7.2022 PDF