przetargi

10.06.2022 r. A.261.8.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

Kolbuszowa, 10 czerwca 2022 r.

 

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.8.2022

 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

                Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na usługę w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych,
o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”, numer sprawy A.261.8.2022.

                     Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                     Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 170 000,00 zł netto tj.  209 100,00 zł brutto.

 

 

Informacja do pobrania PDF