przetargi

19.05.2017 r. A.261.4.2017 Informacja z zesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 19-05-2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zestawienie do stanu surowego otwartego budynku leśniczówki z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, Nr sprawy: A.261.4.2017.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 120 000,00 zł netto, tj. 147 600,00 zł brutto.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 19-05-2017 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi
 (w miesiącach)

Warunki płatności

1.

Firma Handlowo – Usługowo- Produkcyjna „Murdra-Plus” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna

36 – 100 Kolbuszowa

194 701,29

30.11.2017

84

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Artur Plizga