przetargi

26.07.2016 Informacja z sesji otwarcia ofert. Numer sprawy A.261.8.2017

Kolbuszowa, 26-07-2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonanie fundamentów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na zadania:

Zadanie 1 Wykonanie fundamentu dla plebani z Ostrów Tuszowskich;

Zadanie 2 Wykonanie fundamentu dla stajni z Bud Łańcuckich, Nr sprawy: A.261.8.2017.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Na zadanie 1 kwotę w wysokości : 69 918,70 netto, tj.  86 000,00 zł brutto.

Na zadanie 2kwotę w wysokości :52 845,53 zł netto, tj. 65 000,00 zł brutto.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 26-07-2017 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta dotyczy:

Cena brutto (zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi
 (w miesiącach)

Warunki płatności

1.

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna

36 – 100 Kolbuszowa

Zadanie 1:

82 932,05

30.11.2017

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

Zadanie 2 :

58790,24

30.11.2017

120

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                 

Artur Plizga