przetargi

Tytuł
23.05.2022 r. A.261.6.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”
23.05.2022 r. A.261.6.2022 Unieważnienie postępowania: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia Oficyny dworskiej
23.05.2022 r. A.261.6.2022 Informacja z otwarcia ofert
23.05.2022 r. A.261.6.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia Oficyny dworskiej
20.05.2022 r. A.261.5.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
20.05.2022 r. A.261.5.2022 Unieważnienie postępowania Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
12.05.2022 r. A.261.6.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi- Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”
11.05.2022 r. A.261.5.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
11.05.2022 r. A.261.5.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”
4.05.2022 r. A.261.4.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac.