Kapliczka z Rakszawy z końca XIX w.

To kapliczka typu domkowego z II poł. XIX w. – jej budowa jest solidna, całość pokryta gontowym dachem, na szczycie zamocowany jest oryginalny krzyż kowalskiej roboty, a w środku znajdują się mosiężne lichtarze. Między nimi – obraz przedstawiający św. Franciszka w momencie Bożego objawienia. Cały ołtarzyk wewnątrz i ściany kapliczki z zewnątrz ozdobione są kolorowymi, ręcznie robionymi kwiatami z bibuły. Tradycyjnie kapliczki były remontowane zimą, a bogato ozdabiane wiosną – przed nabożeństwami majowymi.