Zagroda z Budziwoja

Monumentalna chałupa kmieca, ogromna stodoła, spichlerz i piwnica to zagroda z Budziwoja – jednej z najlepiej się rozwijających wsi podrzeszowskich w XIX i XX w. Rekonstrukcja zagrody nie jest jeszcze zakończona i, jak cały sektor rzeszowski, czeka na rozbudowę. Należała ona kiedyś do rodziny Paśkiewiczów – starego i zamożnego budziwojskiego rodu. Wyposażenie pochodzi z domu Sobków z Handzlówki. Jan Sobek i Stanisław Sobek – ojciec i syn – byli postaciami wyjątkowymi w historii swojego regionu. W obszernej sieni znajduje się wystawa dokumentująca działania Sobków. Stanisław był wielkim społecznikiem i działaczem samorządowym. Jan przez dwie kadencje był posłem, działał w stronnictwach ludowych. W swoim domu założył czytelnię i udostępniał książki tym, którzy potrafili czytać. Niepiśmiennym, których w tych czasach nie brakowało, czytał na głos. W ludowych czasopismach publikował teksty o ulepszaniu metod uprawy ziemi, aktywnie przyczyniał się do wprowadzania ich w życie. Zamawiał książki poświęcone sadzeniu i pielęgnacji drzew i  krzewów owocowych oraz uczestniczył w kursach sadowniczych. Zachęcał miejscowych gospodarzy do zakładania sadów. Angażował się w powstanie i funkcjonowanie Spółdzielni Mleczarskiej w Handzlówce, której działalność sprawiła, że miejscowość określano jako przodującą. Przedsiębiorstwo odwiedzali chłopi z całej Małopolski, którzy chcieli się uczyć, jak powinno się prowadzić spółdzielnię mleczarską. Sobkowie niezwykle przyczynili się do rozwoju swojej społeczności.

W skład zagrody wchodzą:

  • chałupa z Budziwoja (1867 r.),
  • stodoła z Budziwoja (II poł. XIX w.),
  • piwnica z Budziwoja (rekonstrukcja wykonana w 1986 r.),
  • spichlerz z Ropczyc (przełom XVIII i XIX w.).