Dworek z Sędziszowa Małopolskiego z poł. XIX w.

To obiekt z małego miasteczka, która stanowi połączenie architektury dworku polskiego z małomiasteczkowym budownictwem Małopolski. Budynek przekazał do Parku Etnograficznego Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie Małopolskim w 1992 roku.

Po przeniesieniu do skansenu budynek adaptowaliśmy na potrzeby recepcyjno-konferencyjne zmieniając jego układ wewnętrzny. Obecnie mieści się w nim sklepik muzealny oraz kawiarnia „Prowincja”.