Spichlerz z Bidzin z 1784 r. [najstarszy obiekt w skansenie!]

To pierwszy obiekt przyszłego założenia dworskiego. Oprócz niego w jego skład wejdzie: dwór otoczony parkiem oraz niewielkim ogrodem, część gospodarcza, w której będzie usytuowana m.in. rządcówka, stajnia z wozownią, kuźnia i obora.

Budynek ten stanowi przykład monumentalnego budownictwa dworskiego. Pochodzi ze wsi Bidziny (dziś jest to województwo świętokrzyskie). Wieś ta przez kilka stuleci należała do rodu Bidzińskich, od końca XVII wieku do Jasieńskich, a jej ostatnimi dziedzicami byli Bielińscy. Ze względu na ciekawe rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne budynek jest cennym i unikatowym przykładem budownictwa dworskiego.