Ul pawilonowy z Lubaczowa z pocz. XX w.

Ul został wybudowany przez Józefa Petrusa – zamiłowanego pasiecznika, posiadającego także sporą pasiekę uli domkowych. Ten niewielki budynek został tak skonstruowany, aby pszczelarz mógł swobodnie wchodzić do środka gdzie po obu stronach przelotowego korytarza znajduje się dwadzieścia komór na ramki. Jego ciekawym elementem zdobniczym są różnokolorowe wlotki.

Ul nie posiadał stałego fundamentu, co pozwalało na sezonowe transportowanie go na wozie pod las lub na polany leśne, aby tam pszczoły mogły zebrać „większy pożytek”.