Pasieka uli kłodowych i ramkowych

Na terenie Puszczy Sandomierskiej bardzo powszechne było bartnictwo (pozyskiwanie miodu od dzikich pszczół), zamienione dzisiaj na pasiecznictwo. W pasiece umieszczonej tuż za zagrodą z Kopci w niewielkim zagajniku prezentujemy ule kłodowe (stojące i leżące) oraz zdecydowanie późniejsze, upowszechnione na tych terenach dopiero po I wojnie światowej ule ramkowe, wśród których wyróżnia się kilka typów: słowiany, warszawskie (poszerzane, wielkie) oraz dadanty.