Kapliczka z Domatkowa z 2. poł. XIX w.

To kapliczka skrzynkowa, we wnętrzu której znajduje się rzeźba w drewnie „Chrystus Ukrzyżowany”. Szczyt kapliczki zakończony jest drewnianą pasyjką z metalowym odlewem. Do skansenu została przekazana przez rodzinę Mazurów z Domatkowa.