Zagroda z Woli Zarczyckiej

Zagroda ta stanowi wierne odwzorowanie pierwotnej zagrody Banasiów, jednak w skansenie złożona została z budynków zakupionych od różnych właścicieli z Woli Zarczyckiej. W zagrodzie nie ma studni – wodę czerpano z przepływającego w pobliżu potoku. W izbie znajduje się warsztat tkacki.

W skład zagrody wchodzą:

  • chałupa z 1914 r.
  • stodoła z wypustem z 2. poł. XIX w.
  • stajnia z  1926 r.
  • chlewik z lat 20. XX w.