Kapliczka z Jeżowego k. Niska – kopia kapliczki z 1. poł. XIX w.

To kapliczka o konstrukcji brogowej z balustradką. Szczyt dachu ozdobiony jest pazdurem z metalowym krzyżem. Wewnątrz kapliczki znajduje się figura św. Jana Nepomucena, która pochodziła z innej o wiele starszej kapliczki z Żurawicy k. Przemyśla.