Kapliczka z Widełki z 2. poł. XIX w.

To kapliczka słupowa wykonana z dębowego pnia i ociosana w czteroboczny słup. W szczycie wydłubana jest zadaszona wnęka, w której znajduje się rzeźba „Chrystus Ukrzyżowany” – wykonana przez Jacka Kopę, ucznia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu. Kapliczkę podarowała do skansenu rodzina Sitarzy z Widełki.