Założenie szkolne

Budynek szkoły został postawiony w 1881 r. z materiałów pozyskanych z rozebranej organistówki w Sokołowie Małopolskim. Zakupiliśmy go od Rady Sołeckiej w Trzebosi. W pierwotnym wnętrzu dwutraktowym mieściły się dwie klasy oraz dwuizbowe mieszkanie kierownika szkoły. Obecnie obiekt został przystosowany do działalności edukacyjnej. Znajdują się w nim m.in. 3 sale lekcyjne, w których realizowane są różnorodne zajęcia i warsztaty muzealne.

Obejście szkolne odtworzyliśmy według stanu, jaki istniał w Trzebosi do połowy XX w. Uzupełniliśmy je o ogród kwiatowy i warzywny, sad oraz boisko szkolne.

W skład założenia wchodzą:

  • szkoła z Trzebosi z 1881 r.
  • budynek gospodarczy szkoły z Wólki Sokołowskiej z 1. poł. XX w.

 

widok pełnoekranowy