Karczma z Hadli Kańczuckich z końca XIX w.

Obiekt stanowi typowy przykład budownictwa drewnianego, realizowanego dla rodzin żydowskich trudniących się handlem w okolicach Przeworska. Mieścił w swoim wnętrzu szynk i sklep bławatny oraz część mieszkalną złożoną z czterech pomieszczeń zajmowanych przez byłego właściciela Herszka Zellekrauta.

Wystrój wnętrza izby szynkowej przedstawia stan z początku lat 20. XX wieku. Są to oryginalne naczynia miedziane i kredens z wyposażeniem szklanym. W części mieszkalnej znajduje się również studnia w komorze wybudowana ok. 1935 r. z powodu stałych dokuczliwości czynionych Żydowi przez miejscową „kawalerkę”.