Kuźnia z Białobrzegów z 1881 r.

Kuźnia zbudowana została przez Wawrzyńca Leję, założyciela rodu białobrzeskich kowali. W ciągu stu lat przechodziła z ojca na syna. Ostatnim właścicielem był Ignacy Leja.

Wewnątrz budynku znajduje się palenisko z wojskowej kuchni polowej – stół wylepiony gliną, zaopatrzone w dmuchawę pedałową – feldśmigę, oraz ekspozycja narzędzi i wyrobów kowalskich zakupionych od ostatniego właściciela. Wysunięty, wsparty na słupach dach kuźni, tworzy otwarty podcień, pod którym można było np. wprowadzić konia do podkucia.