Zagroda z Brzózy Stadnickiej

Zagroda ta stanowi ciekawy przykład wielobudynkowej zagrody kmiecej z północno-wschodniej części terenu Lasowiaków. Charakterystyczna tu jest półtoratraktowa chałupa z przelotową sienią i szerokim narożnym podcieniem, za którą usytuowana jest stodoła, a od strony drogi – budynek gospodarczy. Zagrodę uzupełnia olejarnia – budynek wyposażony w urządzenia służące do obróbki ziaren roślin oleistych i tłoczenia oleju (tj. gniotownik, patelnię wmontowaną nad paleniskiem, prasę śrubową. Mieszkańcy wsi w XIX i XX w. używali go do przygotowania postnych potraw, szczególnie w okresie Adwentu, Wielkiego Postu oraz w piątki.

Tłoczenie oleju odbywa się podczas imprez plenerowych w Parku Etnograficznym.

W skład zagrody wchodzą:

  • chałupa z Brzózy Stadnickiej z 2. poł. XIX w.
  • budynek gospodarczy z Brzózy Stadnickiej z 2. poł. XIX w.
  • stodoła z Rzeszowa z 2. poł. XIX w.
  • olejarnia z Brzyskiej Woli z przełomu XIX i XX w.
  • Kurnik z Przewrotnego z przełomu XIX i XX w.