Remiza strażacka ze Słociny z 1877r.

Budynek postawiony był w Słocinie staraniem ks. Prałata Daniela Sulikowskiego, początkowo jako jednoklasowa szkoła parafialna. Potem zamieniony został na kancelarię gminną i areszt (śladem po nim jest zakratowane okno). Od 1947 r. mieściła się w nim siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Jako remiza obiekt użytkowany był do 1989 r.

Wewnątrz znajdują się dwa pomieszczenia: garaż i świetlica, w których zaaranżowano wystawę Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – z dziejów OSP.W garażu przedstawione jest wnętrze wiejskiej remizy strażackiej wyposażonej m.in. w beczkowóz, sikawki konne i przenośne oraz liczne akcesoria pożarnicze: bosaki, tłumnice, drabiny dachowe, mosiężne kaski, tj. sprzęt, jaki mógł się znaleźć w tym miejscu w latach 30. i 40. XX w. Natomiast w świetlicy urządzona jest wystawa o historii Ochotniczych Straży Pożarnych, prezentująca kolekcję medali i odznaczeń oraz sztandary, legitymacje, dyplomy.