Zagroda z Markowej (Szylarów)

Reprezentuje typową dla okolic Łańcuta i Przeworska zagrodę tzw. okólną, w właściwie jej nowszą odmianę. Chałupa i równolegle ustawiona do niej stajnia połączone są od frontu zapierzeniem z bramą wjazdową oraz furtką – między nimi znajduje się plac zw. rynkiem lub uoborą, na którym mieścił się gnojownik. W tylniej części zagrody, w pewnym oddaleniu, posadowione są: duża stodoła, szopa maneżowa z kieratem i dwukondygnacyjny spichlerz. Całość ogrodzona jest płotem sztachetowym z drugą bramą wjazdową. Zarówno chałupa jak i stajnia są przykładami konstrukcji przysłupowych niegdyś powszechnych w budownictwie Rzeszowiaków (słupy niezależnie od zrębu podtrzymują ciężar więźby dachowej).

Zagroda Szylarów reprezentuje typ dużego, kmiecego siedliska. W obejściu wystawione są sprzęty gospodarcze codziennego użytku. We wnętrzu chałupy, w jednej z izb zaaranżowaliśmy wystrój wnętrza przed wieczerzą wigilijną (snopek zboża w kącie, ozdobny pająk, stół nakryty sianem i białym obrusem itd.), a w sieni – warsztat stolarski. Natomiast przy chałupie znajduje się ogródek kwiatowy, zielny, niewielki sad oraz kilka uli.

W skład zagrody wchodzą:

  • chałupa z przełomu XVIII i XIX w.
  • stajnia z pocz. XX w.
  • stodoła z XIX w.
  • spichlerz z XIX w.
  • maneż kieratowy – rekonstrukcja obiektu z XIX w.

 

widok pełnoekranowy