Zagroda z Markowej (Kielarów)

Reprezentuje typową dla okolic Łańcuta i Przeworska zagrodę tzw. okólną, w której poszczególne budynki tworzą ze sobą układ zamknięty, połączony zapierzeniem z desek z jednej, a bramą wjazdową z drugiej strony. Pomiędzy chałupą a ustawioną do niej równolegle stajnią znajduje się plac zw. rynkiem lub uoborą, na którym mieścił się gnojownik. Zarówno chałupa, jak i stajnia są przykładami konstrukcji przysłupowych, niegdyś powszechnych w budownictwie Rzeszowiaków (słupy niezależnie od zrębu podtrzymują ciężar więźby dachowej).

Jest to zagroda średniozamożnego kmiecia. Na ekspozycji przedstawiliśmy sprzęt gospodarski codziennego użytku. W chałupie wyposażonej na lata 1910-1912 pokazujemy izbę po wypieku chleba, a w komorze od strony zachodniej – izbę tkacką z pełnym wyposażeniem (warsztat tkacki i sprzęt do obróbki lnu i konopi).  Przed chałupą zaaranżowaliśmy duży ogródek kwiatowy ogrodzony płotem ze sztachet przed którym znajduje się zrębowa studnia z żurawiem.

W skład zagrody wchodzą:

  • chałupa z 1804 r.
  • stajnia z końca XIX w.
  • studnia z żurawiem