wystawy stałe

Młynarstwo. Siła wiatru i wody

Zapraszamy na spacer po parku etnograficznym, by zwiedzić zmodernizowaną wystawę „Dawny przemysł wiejski – młynarstwo. Siła wiatru i wody”.

Chleb i kluski

Scenariusz ekspozycji został przygotowany przez dr. Jerzego Adamczewskiego według wytycznych sporządzonych przez prof. dr. hab. Jana Święcha. Dzięki udostępnieniu wystawy, zwiedzający będą mogli dowiedzieć się, m.in. jak wiele pracy wymagało przygotowanie mąki, z której później wypieka się chleb, pieczywo, placki, wyrabia kluski oraz jak ważną rolę jeszcze niedawno odgrywało młynarstwo wodne i wiatrowe.

We młynie, mościwy panie…

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w skansenie uruchomiono urządzenia napędowe młyna wodnego z Żołyni Dolnej (całą maszynownię). W tym miejscu można zobaczyć  na co dzień ukrytą przed okiem zwiedzających pracę wszystkich urządzeń młyńskich, a dzięki aplikacji multimedialnej zainstalowanej na dużym dotykowym ekranie – także historię młynarstwa, dokumentację wizualną dotyczącą wszelkich aspektów związanych z tym rzemiosłem wiejskim, dorobek naukowy o młynach, młynarstwie i wiatrakach oraz folklor. Dla najmłodszych przygotowano quizy tematyczne, dzięki którym młodzież będzie mogła  sprawdzić świeżo nabyte podstawowe wiadomości o młynarstwie.

1.jpg
AF 3360040.JPG
AF 3360266.JPG
AF 3398092.JPG
AF 3398093.JPG
AF 3398095.JPG
AF 3398096.JPG
AF 3398097.JPG
AF 3398098.JPG
AF 33980102.JPG
AF 33980113.JPG
AF 33980161.JPG

Wiej wietrze, wiej!

Wchodząc do koźlaka z Trzęsówki, zwiedzający będą mogli podziwiać ruchome, drewniane modele różnych typów wiatraków, które wykonał dla Muzeum twórca ludowy Jan Puk z Trześni. Tej wystawie towarzyszy specjalnie nagrany dźwięk, dzięki któremu turyści będą mogli poczuć się jak w pracującym wiatraku. W koźlaku z Zarębek można natomiast podziwiać obracające się skrzydła młyna wietrznego.

Wystawę o tym dawnym wiejskim przemyśle uzupełniają czytelne plansze przedstawiające historię młynarstwa i różne typy młynów wietrznych i wodnych. Na pamiątkę dla naszych gości przygotowany został folder, w którym zamieszczone są najważniejsze wiadomości z dziedziny, której poświęcona jest ekspozycja.

***

Wystawa została udostępniona zwiedzającym 4 listopada 2019 r., a wideorelację z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj.

***

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Podkarpackiego.