wystawy stałe

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – z dziejów OSP

Ekspozycja zbiorów pożarniczych mieści się w remizie ze Słociny. W dawnym garażu zostało zaaranżowane wnętrze wiejskiej remizy strażackiej wyposażone w sprzęt, jaki mógł znaleźć się w takim miejscu jeszcze w latach 30. i 40. XX wieku. Jest tutaj beczkowóz, dwie sikawki konne (z górną i dolną skrzynią wodną), dwie sikawki przenośne, w tym jedna na podwoziu czterokołowym. Urządzenie remizy uzupełniają liczne "akcesoria" pożarnicze typowe w wyposażeniu wiejskich jednostek OSP jeszcze do połowy XX wieku: bosaki (w tym sufitowy i strzechowy), tłumnice, drabiny dachowe (tzw. gontowe), mosiężne kaski itp.

W pomieszczeniu dawnej świetlicy urządzona jest wystawa obrazująca dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych – od pierwszego stulecia istnienia OSP, do lat 70. XX wieku. Zgromadzone tu eksponaty obrazują przemiany, jakim podlegały w tym czasie niemal wszystkie sfery działania tych organizacji. Widzimy więc ewolucję uzbrojenia osobistego, umundurowania (najstarsza bluza uszyta jest wg regulaminu z 1902 roku), kolekcję medali i odznaczeń, sztandary, legitymacje, dyplomy, regulaminy i wiele najrozmaitszych druków związanych z działalnością straży. Zbiór sprzętu gaśniczego otwierają prymitywne ręczne sikawki (tzw. "pachówki"), a kończą motopompy. Na uwagę zasługuje zbiór fotografii OSP z terenu dzisiejszych powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego i rzeszowskiego. Ważne miejsce zajmuje fragment ekspozycji poświęcony towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym także PZU. Jest on odpowiedni do roli, jaką te instytucje odegrały w zakładaniu i podtrzymywaniu działalności ochotniczych straży pożarnych.

Tytuł "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" zaczerpnięty jest z często spotykanych napisów sztandarowych, dawniej spotykany także z zakończeniem: "...ludziom na pożytek".

Ekspozycję można zwiedzać z przewodnikiem.

 

bogu_na_chwale-1.jpg
bogu_na_chwale-2.jpg
bogu_na_chwale-3.jpg
bogu_na_chwale-4.jpg
bogu_na_chwale-5.jpg
bogu_na_chwale-6.jpg
bogu_na_chwale-7.jpg
bogu_na_chwale-8.jpg
bogu_na_chwale-9.jpg