imprezy

Przy sobocie o robocie

  

Włączcie się do naszych prac polowych i gospodarskich!

Cykl „Przy sobocie o robocie” ma przypominać, jak dawniej pracowało się na wsi bez pomocy maszyn rolniczych oraz jakie czynności wykonywało się wokół gospodarstwa w ciągu czterech pór roku. W poprzednich latach sadziliśmy ziemniaki, sialiśmy warzywa, kosiliśmy trawę oraz zboże, rosiliśmy len, bieliliśmy chałupy itp. Warto zaznaczyć, że nie były to pokazy, ale praca, w której odważni turyści brali czynny udział.

Program spotkań:

19 sierpnia 2023 r. – plecenie płotu dranicowego

W godzinach od 11.00 do 14.00, każdy zwiedzający mógł spróbować własnych sił przy pleceniu płotu dranicowego w zagrodzie z Wrzaw.
Konstrukcja płotu dranicowego nie wymagała stosowania gwoździ, a drewno sosnowe było powszechnie dostępne w okolicznych lasach. Płoty służyły do wyznaczenia granicy, zabezpieczały przed złodziejami i niechcianymi przybyszami. W dorzeczach Sanu i Wisłoki występowały m. in.: ogrodzenia żerdziowe, laskowe, koszowe, sztachetowe oraz dranicowe. Ogrodzenia żerdziowe wyznaczały granicę pastwisk i pól. Pozostałe wyznaczały obszar zagrody.

23 września 2023 r.  wykopki w skansenie 

Zaprosiliśmy wszystkich niebojących się ciężkiej, ale i przyjemnej pracy na wspólne kopanie ziemniaków! Spotkaliśmy się na polu przy szkole z Trzebosi w godz. od 11.00 do 15.00.  

Zapraszamy!