imprezy

Co niedzielę w zagrodzie

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w każdą wakacyjną niedzielę w skansenie można spotkać twórców ludowych, podglądnąć dawnego rzemiosła, nauczyć się od tych depozytariuszy puszczańskej tradycji niejednej bezcennej umiejętności.

Jak co roku zaprosimy zabawkarzy, plecionkarki, wikliniarzy, bibułkarki, garncarzy, rzeźbiarzy, hafciarki oraz wiejskie gospodynie – ekspertki od kuchni regionalnej, aby uświadomić Wam, ile piękna wypracowanego codziennym mozołem jest w puszczańskiej kulturze.

Latem otwarta będzie także wystawa malarska w spichlerzu z Bidzin oraz wystawa plakatu w domu parafialnym z Książnic.

O szczegółach powiadomimy wiosną!