imprezy

Otwarcie zagrody z Bożej Woli

Jesienią z wielką radością otworzymy nowy rozdział – w zagrodzie z Bożej Woli rozpoczniemy opowieść o dawnych osadnikach niemieckich na terenach Puszczy Sandomierskiej.

Tereny zamieszkiwane przez Lasowiaków znalazły się w latach 70. XVIII w. pod zaborem austriackim i pod panowaniem cesarza Józefa II. Ten na nowych ziemiach przyłączonych do cesarstwa zarządził intensywną kolonizację. W wyniku tych działań niedaleko Kolbuszowej, Mielca, Niska i Leżajska powstały duże skupiska osadników niemieckich. Początkowo żyli oni w izolacji, potem jednak częściowo wtopili się w otaczający ich żywioł polski. Ich tradycja pozostawiła jednak ślady współcześnie widoczne przede wszystkim w architekturze. Zagrody noszące charakterystyczne cechy osadnictwa niemieckiego nazywano – od imienia panującego wtedy cesarza – józefińskimi.

Tradycyjnie całe obejście miało kształt prostokąta, odstępy między domami i stodołami były ściśle określone przepisami, ale jak to w życiu bywa – nie zawsze ich przestrzegano. Chałupy zwykle budowane były pod jednym dachem ze stajnią.

W skład zagrody wchodzą m.in.:

  • chałupa z Bożej Woli koło Mielca, niem. Goleschau (I poł. XIX w.),
  • budynek gospodarczy z Bożej Woli (rekonstrukcja),
  • stodoła z Glin Małych (lata 20. XX w.).

O szczegółach wydarzenia poinformujemy latem. Zapraszamy! Do zobaczenia!