wydarzenia

Fundusz na badania o lesie

Przekazujemy radosną nowinę! Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansuje muzealne badania dotyczące lasu.

Jeszcze na przełomie XVI i XVII w. lasy rozrastały się na ponad 80% powierzchni północnej Rzeszowszczyzny. Była to nieprzebyta Puszcza Sandomierska. Do dziś statutowy obszar zainteresowania naszej instytucji to jeden z najbardziej zalesionych terenów w Polsce. Badanie kultury Lasowiaków i Rzeszowiaków, szczególnie tych jej aspektów związanych ze środowiskiem, w jakim się kształtowała, jest szalenie ważne.

Działania związane z projektem „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” przyniosą szczegółowe informacje nie tylko na temat lasu jako swojego rodzaju przedsiębiorstwa gospodarczego – żywiciela i opiekuna zamieszkującej go ludności, miejsca, gdzie rodził się przemysł związany z drzewem, ale także innych ważnych funkcji, jakie spełnia w życiu człowieka. Pokażą to środowisko również jako przestrzeń związaną z wierzeniami, magią i obyczajowością oraz jako motyw obecny w twórczości lokalnych pisarzy, poetów, plastyków czy muzyków.

Zebrany podczas badań materiał zostanie opracowany i zarchiwizowany przez zespół złożony z pracowników Muzeum oraz specjalistów współpracujących z instytucją, a następnie udostępniony w postaci książki oraz publikacji części źródeł na muzealnej stronie internetowej.

Fot. Marek Łabudzki (ŁABUDZKI Project)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.