wydarzenia

Gratulujemy!

Mamy przyjemność ogłosić, że od 3 stycznia br. nowym dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jest pani Katarzyna Dypa.

Katarzyna Dypa jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz szkoleń z zakresu promocji i turystyki, udostępniania ekspozycji, fundraisingu i dostępności. Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Od 2007 r. była zatrudniona w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w Dziale Upowszechniania i Promocji, a przez ostatnie 8 lat tym działem kierowała. W tym czasie była odpowiedzialna za programowanie kierunków działań edukacyjnych i promocyjnych, marketingowych i public relations, organizowanie działań o charakterze kulturalnym oraz edukacyjnym, organizację i koordynację obsługi ruchu turystycznego, opiekę nad ekspozycjami, wystawami stałymi i czasowymi oraz bezpieczeństwem zgromadzonych tam eksponatów. Prowadziła także prace redakcyjne przy wydawnictwach muzealnych oraz redagowała artykuły z zakresu edukacji muzealnej oraz promocji.

Jako osoba kierująca Działem Upowszechniania i Promocji wraz z zespołem m.in. wypracowała oryginalną i atrakcyjną identyfikację wizualną Muzeum nagrodzoną w ogólnopolskim przeglądzie Muzeum Widzialne, stworzyła stronę internetową Muzeum, opracowała i wdrożyła system audioprzewodników w języku polskim i angielskim, zredagowała pierwszy program edukacyjny dla Ośrodka Edukacji Regionalnej „Dawna szkoła”, który stał się początkiem nowej oferty edukacyjnej Muzeum, opracowała działania promocyjne i autorskie programy edukacyjne oraz pozyskała dofinansowanie na ich realizację.

W latach 2009-2021 pełniła funkcję prezesa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „Kuźnia”, którego działalność w regionie jest doskonale znana. Wraz z jego członkami zorganizowała wiele przedsięwzięć z zakresu kultury, edukacji i animacji społecznej – m.in. pokazy filmowe, slajdowiska turystyczne, audycje muzyczne, koncerty, plenery fotograficzne, spotkania literackie i teatralne.

Przez te lata zdobyła cenne doświadczenie zawodowe, poznała działalność, problemy i specyfikę pracy w muzeum skansenowskim oraz z powodzeniem uczyła się kierować organizacją pozarządową.

Życzymy wielu sukcesów!