wydarzenia

Jest książka o Puszczy Sandomierskiej!

W naszym Muzeum ukazała się nowa książka – „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny”. Jest to owoc kilku lat badań i ich opracowywania. Zachęcamy do lektury!

W latach 2021–2023 był realizowany projekt badawczo-naukowy pn. „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny”. Jego celem było zebranie kompletnych i wiarygodnych informacji dotyczących lasu, jego roli i funkcji zarówno w znaczeniu utylitarnym, jak również obrzędowo-symbolicznym dla mieszkańców Rzeszowszczyzny – obszaru życia dwóch grup etnograficznych: Lasowiaków i Rzeszowiaków.

Podczas badań zgromadzono ogromny materiał, który został opracowany i zarchiwizowany przez zespół pracowników Muzeum oraz specjalistów współpracujących z instytucją. Zarówno nagrane wywiady, jak ich opracowania, nuty, zdjęcia i filmy znajdują się w Archiwum MKL i mogą z nich korzystać wszyscy chętni.

Obecnie ukończono prace nad książką. Dopracowana pod względem graficznym publikacja cieszy oko bibliofilów oraz zaspokaja głód wiedzy pasjonatów kultury naszej małej ojczyzny.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg

Projekt „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z dotacji celowej Województwa Podkarpackiego.