Deklaracja dostępności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność ekspozycji parku etnograficznego zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy w parku etnograficznym czuli się komfortowo i bezpiecznie. W tym celu realizujemy ofertę przewodnicką oraz edukacyjną odpowiadającą na zróżnicowane potrzeby odbiorców i stopniowo wprowadzamy usługi i narzędzia, które budują dostępność skansenu.

W sprawach związanych z dostępnością Muzeum prosimy o kontakt:
Katarzyna Dypa
Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji, koordynator dostępności
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 17 227 12 96

 

Plan działania na rzecz poprawy dostępności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej osobom ze szczególnymi potrzebami 

Dostępność cyfrowa

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych www.muzeumkolbuszowa.pl, www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl, www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej www.muzeumkolbuszowa.pl: 19 listopada 2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19 listopada 2012 r.
Data publikacji strony internetowej www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl: 30 lipca 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 lipca 2014 r.
Data publikacji strony internetowej www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl: 16 grudnia 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 grudnia 2016 r.

Status pod względem zgodności
Strony internetowe są niezgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono 10.09.2020 r. (www.mzueumkolbuszowa.pl) oraz 12.03.2021 r. (www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl oraz www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl) na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z Katarzyną Dypą: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 17 227 12 96.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel.: 17 227 12 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.

Dostępność architektoniczna

Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 669 001 223, 17 227 10 71

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – biura
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 17 227 12 96

  

Park Etnograficzny

Położony jest przy ul. Wolskiej 36 w Kolbuszowej. Zajmuje teren ok. 30 ha. Działka otoczona jest ogrodzeniem w większej części drewnianym. Ze względu na plenerowy charakter oraz specyfikę zabytkowej architektury park etnograficzny jest trudno dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na obszarze ok. 30 ha zlokalizowanych jest ok. 100 obiektów drewnianej architektury, odtwarzane są także dawne nawierzchnie dróg oraz mostki nad ciekami wodnymi. To powoduje, że zwiedzanie skansenu jest utrudnione.

Przy parku etnograficznym znajduje się parking. Do recepcji, w której mieści się kasa biletowa, jest ok. 100 m. Z parkingu przechodzi się do sektora wejściowego przez bramkę (o szerokości 115 cm) na mostku na rzece Nil, a następnie dróżką  żwirową utwardzoną (o szerokości 150 cm). Dróżka może stanowić trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Parking
Liczy 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 9 dla autokarów.

Sektor wejściowy
To obszar, w którym znajdują się budynek kasowy ze sklepikiem i kawiarnią, zadaszona wiata rekreacyjna z rusztem, scena oraz kilka zadaszonych miejsc rekreacyjnych.

Wiata – ma próg o wysokości 6 cm.

Scena – nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na scenę prowadzą schody.

Recepcja – do budynku prowadzi wejście z niewielkimi schodami oraz podjazdem dla osób poruszających się na wózkach; nawierzchnia przy budynku jest żwirowa utwardzona i może stanowić trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi są dwuskrzydłowe: w sezonie letnim otwarte na oścież, natomiast w sezonie zimowym niezbędna jest pomoc pracownika Muzeum do otwarcia drugiego skrzydła. Wejście do budynku ma próg o wysokości 5 cm. Wewnątrz znajduje się sień z kontrastowymi kolorami ścian i podłogi, a wejście do kasy biletowej oraz kawiarni jest bezprogowe. Do pomieszczenia kasowego prowadzą drzwi, które w okresie zimowym wymagają pomocy innej osoby przy otwarciu drugiego skrzydła. Wewnątrz budynku zawieszone są tabliczki nawigacyjne zawierające tekst oraz ilustrację informacyjną o przeznaczeniu danego pomieszczenia.
Przed wejściem zawieszona jest tablica informacyjna. Wewnątrz znajduje się plan budynku. Lady kasowe znajdują się na wysokości 84 i 87 cm. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystentem.
Przy stanowiskach kasowych brak pętli indukcyjnej. Nie ma tłumacza języka migowego online. Jest możliwość obsługi klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ), SMS i MMS (tel. 669 001 223).

Toalety – znajdują się z drugiej strony budynku, prowadzi do nich osobne wejście z zewnątrz. Jest podjazd dla wózków. Jedna toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Kawiarnia – do wnętrza prowadzą drzwi jednoskrzydłowe, lekko otwierane; lada na wysokości 88 cm, brak pętli indukcyjnej.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami będzie się odbywała przy wsparciu innych pracowników Muzeum.

Sektor lasowiacki i rzeszowski
Droga – przez park etnograficzny prowadzi szeroka droga żwirowo-ziemna utwardzona (ok. 1 km);

Obiekty udostępnione do zwiedzania:

  1. większość obiektów ma ciemne, nieoświetlone sztucznym światłem pomieszczenia,
  2. w chałupach znajdują się wysokie progi,
  3. do młyna, wiatraków i garncarni prowadzą schody (często strome),
  4. w chałupie z Wrzaw, w której prezentowana jest ekspozycja zabawek, jest oświetlenie, które uruchamia się na czujnik ruchu;
  5. 8 obiektów wyposażonych jest w rozkładane podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, są to: chałupa z Jeziórka, chałupa z Cierpisza, chałupa z Wrzaw, chałupa z Żołyni Dolnej, szkoła z Trzebosi, remiza ze Słociny, chałupa Kielarów z Markowej, chałupa z Budziwoja; trzy z nich dostępne są bez przewodnika, jednakże rozłożenie podjazdów wymaga pomocy opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz pracownika Muzeum;
  6. obiekty w chałupie z Huty Przedborskiej oraz prezentowane w plenerze można dotykać;

Szkoła z Trzebosi – obiekt edukacyjny, w którym zlokalizowana jest ekspozycja starej klasy oraz dwie sale warsztatowe. Do wnętrza prowadzą drzwi dwuskrzydłowe, oraz progi stanowiące trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podczas zwiedzania z przewodnikiem dostępne są rozkładane rampy ułatwiające wjazd do wnętrza osobom na wózkach.  We wnętrzu dostępne są toalety. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Taka toaleta znajduje się w podwórzu szkolnym w osobnym budynku z Wólki Sokołowskiej. Plan budynku.

Kościół z Rzochowa – obiekt, w którym odbywają się msze św., koncerty i inne wydarzenia kulturalne; otoczony jest ogrodzeniem, które ma dwa wejścia – główne prowadzi schodami, natomiast boczne ma równe podejście. Do wnętrza kościoła prowadzą niewielkie schody oraz stały podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Otoczenie wokół kościoła jest żwirowe utwardzone i może stanowić trudność osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Dwór z Brzezin – obiekt, w którym organizowane są wydarzenia kulturalne; do wejścia głównego do budynku prowadzą schody, stały podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się przy bocznych drzwiach, które są szerokie jednoskrzydłowe, wejście ma próg, natomiast we wnętrzu przejścia do pomieszczeń są bezprogowe; w budynku są toalety, jedna z nich dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych; plan budynku.

Spichlerz z Bidzin – obiekt wystawienniczy, nie jest dostosowany do osób
z niepełnosprawnością ruchową, do wnętrza prowadzą schody; podpisy na wystawach czasowych są zapisane czcionką bezszeryfową, kontrastowe, nie zawsze są zawieszone na wysokości dostosowanej do potrzeb osób na wózkach; plan budynku. Możliwy jest dostęp alternatywny.

Toalety – w podwórzu szkoły z Trzebosi, w budynku z Wólki Sokołowskiej, znajdują się toalety dla zwiedzających; jedna z nich przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażona w udogodnienia dla matek z małymi dziećmi (przewijak, krzesełko do zapięcia malucha).

 

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Zwiedzanie Parku Etnograficznego
Przed zwiedzaniem należy zapoznać się z zasadami przebywania na terenie skansenu. Podczas pandemii obowiązują zasady zapisane w Regulaminie zwiedzania w tekście łatwym PDF.

Każdy ze zwiedzających podczas zakupu biletu otrzymuje plan skansenu. Mapa nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową. Nie ma możliwości wypożyczenia lup powiększających.

Dla osób z niepełnosprawnością wzorku dostępne są: 

  1. makieta tyflograficzna zagrody Szylarów z Markowej (zlokalizowana jest przy kasie biletowej)
  2. przewodnik w języku Braill’a z kilkoma ilustracjami tyflograficznymi obiektów (wypożyczenie jest bezpłatne).

Dla wszystkich zwiedzających dostępny jest bezpłatnie audioprzewodnik z zestawem głośnomówiącym w języku polskim lub angielskim. Nagrania z audioprzewodnika można także bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Muzeum i odsłuchiwać ze swojego urządzenia mobilnego.

Przewodnicy – część przewodników jest przeszkolona z obsługi oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi; w Muzeum nie ma tłumacza języka migowego.

Oferta edukacyjna – dla grup osób niepełnosprawnych dostępne są wybrane tematy z oferty edukacyjnej; każdorazowo istnieje możliwość dostosowania danego tematu do potrzeb grupy niepełnosprawnej.

Bilety – niepełnosprawnym i opiekunom przysługują bilety ulgowe w cenie 10 zł; posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżki na bilety.

Nie ma możliwości wypożyczenia wózka inwalidzkiego.

Prosimy o zgłaszanie informacji o planowanym przyjeździe osób ze specjalnymi potrzebami, dzwoniąc pod numer 669 001 223 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Dołożymy wszelkich starań, aby zwiedzanie skansenu odbyło się dla Państwa komfortowo i bezpiecznie.

 

Zaktualizowano 14 grudnia 2022 r.

 

Raport o stanie dostępności za 2020 r.