przetargi

31.03.2022 r. A.261.3.2022 Informacja z otwarcia ofert

Kolbuszowa, 31.03.2022 r.

A.261.3.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 31.03.2022 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – będąc Zamawiającym informuje, że do upływu terminu składania ofert (31.03.2022 godz. 12:00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)”, nr sprawy: A.261.3.2022 złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Okres gwarancji jakości i rękojmi
 (w latach)

1.

J.BUD Jacek Leszczak

38-100 Strzyżów
Gbiska 40 B

1 291 478,77

9 (108 miesięcy)

2.

ART-BUD Arkadiusz Nowak

Kolbuszowa Górna 44 36-100 Kolbuszowa

910 299,77

9 (108 miesięcy)

3.

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała

36-100 Kolbuszowa Dolna
ul. Mielecka 148

1 125 947,99

6 (72 miesiące)

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

Informacja z otwarcia ofert (PDF)