przetargi

5.04.2022 r. A.261.4.2022 Informacja z otwarcia ofert

Kolbuszowa, 5.04.2022 r.

A.261.4.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 5.04.2022 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – będąc Zamawiającym informuje, że do upływu terminu składania ofert (5.04.2022 godz. 12:00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac”, numer sprawy A.261.4.2022 złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Okres gwarancji jakości i rękojmi
 (w latach)

1.

J.BUD Jacek Leszczak

Gbiska 40 B
38-100 Strzyżów

232 340,81

6 lat

(72 miesiące)

2.

ART-BUD Arkadiusz Nowak

Kolbuszowa Górna 44
36-100 Kolbuszowa

198 992,82

6 lat

(72 miesiące)

3.

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148
36-100 Kolbuszowa Dolna

169 527,14

6 lat

(72 miesiące)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja do pobrania PDF