przetargi

11.05.2022 r. A.261.5.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, 11.05.2022 r.

A.261.5.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 11.05.2022 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – będąc Zamawiającym informuje, że do upływu terminu składania ofert (11.05.2022 godz. 12:00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy A.261.5.2022 złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

1.

Jacek Białonoga

ul. Ciesielska 8

77-400 Złotów

60 516,00

 

 

 

 

 

Informacja do pobrania PDF