przetargi

20.05.2022 r. A.261.5.2022 Unieważnienie postępowania Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

            Kolbuszowa, 20 maja 2022 r.

 

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.5.2022

 

Unieważnienie postępowania

Dotyczy przetargu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy A.261.5.2022,prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, jako Zamawiający w oparciu o art.260 ust.1 i ust.2 ustawy
z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE PRAWNE: zgodnie z art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W ramach postępowania została złożona tylko jedna oferta przez Jacka Białonogę, ul. Ciesielska 8, 77-440 Złotów, która ze względu na rażąco niską cenę została odrzucona.

 

Unieważnienie postępowania (PDF)