przetargi

23.05.2022 r. A.261.6.2022 Informacja z otwarcia ofert

Kolbuszowa, 23.05.2022 r.

A.261.6.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 23.05.2022 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – będąc Zamawiającym informuje, że do upływu terminu składania ofert (23.05.2022 godz. 12:00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na usługę w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia Oficyny Dworskiej” nie wpłynęła żadna oferta.

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

Informacja do pobrania (PDF)