przetargi

10.06.2022 r. A.261.8.2022 Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

Kolbuszowa, 10.06.2022 r.

A.261.8.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 10.06.2022 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – będąc Zamawiającym informuje, że do upływu terminu składania ofert (10.06.2022 godz. 12:00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”, numer sprawy A.261.8.2022 złożono ofertę:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

1.

MBM – Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław

175 336,50

 

 

 

 

 

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

 

Informacja do pobrania PDF