Rada Muzeum

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 16 maja 2023 roku powołał na lata 2023-2027 Radę Muzeum w następującym składzie:

prof. dr hab. Jan Święch – Uniwersytet Jagielloński – przewodniczący Rady Muzeum

Barbara Szafraniec – wiceprezes Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej – wiceprzewodnicząca Rady Muzeum

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

dr Jacek Magdoń – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Magdalena Barzycka – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 

Paweł Michno – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz – Uniwersytet Jagielloński

ks. dr hab. Adam Kubiś – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Zbigniew Skuza – prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce