Rada Muzeum

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 19 marca 2019 roku powołał na lata 2019-2023 Radę Muzeum w następującym składzie:

dr hab. Grzegorz Zamoyski – przewodniczący Rady Muzeum – Politechnika Rzeszowska

dr hab. Katarzyna Barańska – Uniwersytet Jagielloński

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

prof. dr. hab. Piotr Franaszek – Uniwersytet Jagielloński 

prof. dr hab. Jadwiga Hoff – Uniwersytet Rzeszowski

Andrzej Dominik Jagodziński – prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej

dr Jacek Magdoń – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Barbara Szafraniec – wiceprezes Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej

prof. dr hab. Jan Święch – Uniwersytet Jagielloński